Arhitektide loomevõistlus
“Kus ootaks Sina?”

1. Võistluse eesmärk
1.1. Populariseerida arhitekti elukutset.
1.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilasele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

2. Aeg ja koht
2.1. 20. Aprill 2017, kell 10:00 – 14:30
2.2. Aula, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

3. Korraldaja
3.1. Ürituse korraldaja: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu
3.2. Võistluspäeva peakohtunik: Alo Oll

4. Osavõtjad
4.1. Võistlus on meeskondlik. Võistkonnas on kaks liiget.
4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta
4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.
4.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada avatud meeli ja fantaasialendu.
4.5. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

5. Võistluse lähteülesanne ja süsteem
5.1. Võistlejatel tuleb etteantud materjalidest ehitada 1:100 mõõtkavas Hyperloop’i ootejaama makett.
5.2. Maketi ehitamiseks on aega 3 astronoomilist tundi.
5.3. Hoone ehitusalune pind peab olema vähemalt 1000 m².
5.4. Jaamahoone peab olema vähemalt 2-korruseline.
5.5. Ruumiprogrammiliselt lahendada ootesaal, kohvik, piletiautomaatide ala, infopunkt, WC-d, Hyperloop’i teenindusala (üks korrus).
5.6. Esitada põhiplaan ja lõige paberil 1:100 mõõtkavas.
5.7. Materjalid

5.7.1. KAPA plaadid
5.7.2. Kihtplastik
5.7.3. Polüesterleht
5.7.4. Grilltikud

5.8. Töövahendid

5.8.1. Paberinuga, metalljoonlaud, harilik pliiats
5.8.2. Liimipüstol ja liimipulk

5.9. Osalejatele avaldatakse võistluse alguses lisareeglid.

6. Paremusjärjestuse selgitamine
6.1. Hinnatakse detailses lähteülesandes määratletud kriteeriume, vormilahendust ja futuristlikku lähenemist.

7. Autasustamine
7.1. I – III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

7.1.1. esikoha tiim saab 80 eurot.
7.1.2. Kolme esimese tiimi kõik liikmed saavad 16GB klaasist TTÜ mälupulga.

8. Registreerimine
1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel
2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.
3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajalt tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.


* Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.