CAD Attack

1. Võistluse eesmärk
1.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.
1.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilasele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

2. Aeg ja koht
2.1. 20. Aprill 2017, kell 10:45 – 13.00
2.2. Arvutiklass U03 – 405, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

3. Korraldaja
3.1. Ürituse korraldaja: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu
3.2. Võistluspäeva peakohtunik: Alo Oll

4. Osavõtjad
4.1. Võistlusest osavõtt on tasuta.
4.2. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.
4.3. Võistlus eeldab varasemat kokkupuudet projekteerimistarkvaraga AutoCAD

5. Võistluse lähteülesanne ja süsteem

5.1. Püstitatud probleemide lahendamine etteantud jooniste baasil. Võistlus käsitleb põhiplaane, vaateid, lõikeid ja vormistamist.
5.2. Võistlus toimub nelja vooruna, mis jagunevad omakorda ülesanneteks.

5.2.1. Esimese kolme vooru ülesannete sooritamiseks on osalejatel aega 3×15 minutit ning viimase vooru jaoks on aega 10 minutit.
5.2.2. Kahe vooru vahel on paus viis minutit, mida kasutatakse uue vooru ülesannete kättejagamiseks ja ettevalmistuste tegemiseks.

5.3. Võistlus toimub AutoCad 2015 programmis.
5.4. Võistlejatele on iga vooru sooritamiseks ette antud vajalikud detailid.
5.5. Kiiruse eest on võimalik saada täiendavaid punkte.

6. Paremusjärjestuse selgitamine

6.1. Hinnatakse eelkõige soorituse vastavust lähteülesandele.
6.2. Esimeses kolmes voorus on igaühes võimalik maksimaalselt saada 30 punkti. Iga õigesti lahendatud vooru ülesanne annab kolm punkti. Ülesande pooliku sooritamise korral on võimalik saada kuni kaks punkti.
6.3. Viimases voorus on võimalik maksimaalselt saada 20 punkti. Iga õigesti lahendatud vooru ülesanne annab kolm punkti. Ülesande pooliku sooritamise korral on võimalik saada kuni kaks punkti.
6.4. Ülesande kiire sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte (0.5 punkti/1minut)

7. Autasustamine
7.1. I – III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

7.1.1. I koht saab 40 eurot
7.1.2. II koht saab 20 eurot
7.1.3. III koht saab 10 eurot
7.1.4. Lisaks saavad kolm parimat endale 16 GB TTÜ klaasist mälupulga

7.2. Autasustamistseremoonia toimub TTÜ aulas

8. Registreerimine
8.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel
8.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.
8.3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajalt tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.


* Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.