Ehitusvillak

1. Võistluse eesmärk
1.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.
1.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilasele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

2. Aeg ja koht
2.1. 20. aprill 2017, kell 11:30 – 12:00 / 13:00-13:30
2.2. Aula, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

3. Korraldaja
3.1. Ürituse korraldaja: TTÜ Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu
3.2. Võistluspäeva peakohtunik: Alo Oll
3.3. Mängujuht: Karl Sachris

4. Osavõtjad
4.1. Võistlus on individuaalne.
4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta.
4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.

5. Võistluse lähteülesanne ja läbiviimine
5.1. Võistlejate ees avaneb mängutabel, kus ülemises veerus on viis valdkonda. Iga valdkonna all on viis erineva väärtusega küsimust.
5.2. Küsimus tuleks esitada vormis: “Palun teema summa”, näiteks “Palun BuildIT 2”.
5.3. Vastus tuleks esitada küsimuse vormis: “Mis on..?” või “Kes on..?”.

5.3.1. Kui võistleja seda ei tee, siis loetakse vastus valeks ja teistel võistlejal avaneb võimalus vastata.
5.3.2. Õige vastuse eest liidetakse punktisumma, vale vastuse eest lahutatakse.

5.4. Kui mängulaualt on küsimused otsas, toimub mängijate vahel Kuldvillak.

5.4.1. Võistleja saab Kuldvillakus osaleda vaid siis, kui tema punktiskoor on positiivne.
5.4.2. Võistlejad saavad vastavalt oma tahtmisele panustada vahemikus 1-50 eurot.
5.4.3. Võistlejatel on aega vastata 2 minutit ning vastus kirjutatakse paberile.
5.4.4. Õige vastuse korral panustatud punktisumma liidetakse, vale vastuse korral lahutatakse.

6. Paremusjärjestuse selgitamine
6.1. Mängu võidab kõige rohkem punkte kogunud võistleja.

7. Autasustamine
7.1. I koha võitja saab rahalise auhinna vastavalt kogutud punktisummale:

7.1.2. Küsimuste väärtused on igas valdkonnas vastavalt 2, 4, 6, 8 ja 10 eurot. Kokku on mängus 5 valdkonda.
7.1.3. Kuldvillaku voorus on võimalik lisaks teenida veel 50 eurot
7.1.4. Vastates õigesti kõik küsimused, on võimalik võita maksimaalselt 200 eurot

7.2. II ja III koha saajaid premeeritakse lohutusauhindadega

8. Registreerimine
8.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel
8.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.
8.3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajalt tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.


* Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.