Pabersilla ehitamise võistlus “Pabersild”

1. Võistluse eesmärk
1.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.
1.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilasele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

2. Aeg ja koht
2.1. 20. Aprill 2017, kell 10.00 – 15:00
2.2. Aula, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

3. Korraldaja
3.1. Ürituse korraldaja: TTÜ Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu
3.2. Võistluspäeva peakohtunik: Alo Oll
3.3. Pabersilla võistluse kohtunikud: Andrus Räämet ja Tanel Tuisk

4. Osavõtjad
4.1. Võistlus on meeskondlik. Võistkonnas on kolm liiget.
4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta
4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.
4.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada baasteadmisi sillakonstruktsioonidest ja nende töötamisest.
4.5. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

5. Võistluse lähteülesanne ja süsteem
5.1. Võistlejatel tuleb ehitada pabersild, sillatava ava pikkus on 500 mm ning silla minimaalne laius on 50 mm
5.2. Koormus tuleb tugedele kanda ainult vertikaalselt. Silla toetamine tugede vertikaalsete servade vastu ei ole lubatud.
5.3. Silla lubatud läbipaine koormamisel on 100 mm. Selle ületamisel loetakse silla kandevõime ammendunuks ja koormamine lõppeb.

5.3.1. Läbipainet mõõdetakse tugede tasapinnast, sõltumata silla kujust.
5.3.2. Tugede tasapinnast madalamal asuv sillakonstruktsioon vähendab silla vastuvõetavat läbipainet. (punkt 5.3.1)

5.4. Töövahendid

5.4.1. 50 lehte koopiapaberit (A4, 80g/m2)
5.4.2. 3 liimipulka (3 x 20g)
5.4.3. Plaat koormamiseks
5.4.4. Käärid, paberinuga, harilik pliiats, joonlaud

5.5. Ehitamine

5.5.1. Silla ehitamiseks ettenähtud aeg on 3,5 astronoomilist tundi.
5.5.2. Silla ehitamiseks võib kasutada vaid punktis 5.4 toodud töövahendeid

5.6. Koormamine

5.6.1. Silla asetavad koormamisseadmele ja valmistavad ette kuni kaks võistkonna liiget
5.6.2. Koormus rakendatakse sillale täpselt sildeava keskel, koormusplaat on asetatud sillaga risti.
5.6.3. Silda koormab võistkonna üks liige.
5.6.4. Kui kaks silda purunevad sama koormuse juures, võidab kergema kaaluga sild.

6. Paremusjärjestuse selgitamine
6.1. Toimub sildade kandevõime järjestamisel alustades suurimast.

7. Autasustamine
7.1. I – III koha saavutanud tiime premeeritakse rahaliste auhindadega:

7.1.1. I koht – 90 eurot
7.1.2. II koht – 75 eurot
7.1.3. II koht – 60 eurot

8. Registreerimine
8.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel
8.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.
8.3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajalt tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.


* Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.