Suursae täpsusvõistlus “Täpsussaag XXL”

1. Võistluse eesmärk
1.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.
1.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilasele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

2. Aeg ja koht
2.1. 20. Aprill 2017, kell 10:45-12:00 / 13:30-14:45
2.2. Aula, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

3. Korraldaja
3.1. Ürituse korraldaja: TTÜ Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu
3.2. Võistluspäeva peakohtunik: Alo Oll

4. Osavõtjad
4.1. Võistlus on meeskondlik. Võistkonnas on kaks liiget.
4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta
4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.
4.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada baasteadmisi saagimisest ja sae kasutamisest.
4.5. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

5. Võistluse lähteülesanne ja süsteem
5.1. Võistlejate ülesandeks on saagida etteantud kriteeriumitele vastav detail.
5.2. Saagimiseks on peale ülesande etteandmist aega maksimaalselt 12 minutit.
5.3. Võistkondade saagimise järjekord loositakse, korraga saevad kaks võistkonda.
5.4. Töövahendid

5.4.1. Kahemehesaag
5.4.2. Saepukk
5.4.3. Saematerjal
5.4.4. Harilik pliiats

6. Paremusjärjestuse selgitamine
6.1. Hinnatakse saetud detaili täpsust etteantud kriteeriumitele ning saagimiseks kulunud aega.

7. Autasustamine
7.1. I – III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

8. Registreerimine
8.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel
8.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.
8.3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajalt tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.


* Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.