1918. aastal asutatud Tallinna Tehnikaülikool on juhtiv akadeemiline asutus inseneritöö, äri ja avaliku halduse vallas. TTÜ kuulub 4% maailma juhtivate ülikoolide hulka. Siin õpib ligikaudu 12 000 tudengit, kellest 1300 on välisüliõpilased. Aineid õpetatakse nii eesti, inglise kui vene keeles. TTÜ on ka ainus Eesti kampus-tüüpi ülikool – meie 18 õppehoonet ja 6 ühiselamut asuvad 55,5 hektaril Mustamäe männimetsade all.

Eesti ainsa tehnoloogiaülikoolina on Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) inseneri- ja tehnikahariduse lipulaev Eestis. TTÜ hariduse unikaalsus peitub tehnika‑, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

Õpetamine põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööl ja TTÜ lõpetajad on tööjõuturul kõrgelt hinnatud. TTÜ on Eesti majanduse mootor, ülikooli ligi 70 000 vilistlast on kujundanud tänase Eesti majandusmaastiku.

TTÜ pakub üliõpilastele suurepärast tudengi- ja kultuurielu; ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed paremad Läänemeremaades. TTÜ linnakus asub üle 200 kõrgtehnoloogilise ettevõtte (näiteks Skype).

Allikas: http://www.ttu.ee/ulikool/tutvustus/ulikooli-tutvustus/

ttu